Nostalgia – “माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा”

बालरंजन केंद्राच्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त “माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा” मकर संक्रांतीच्या दिवशी !

ताईंचा ड्रेस कोड ‘ Black ‘. 

Nostalgia - "माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा" Nostalgia - "माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा" Nostalgia - "माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा" Nostalgia - "माजी विद्यार्थी व माजी ताई-दादा यांचा स्नेहमेळावा"