ई-लर्निंग पी. जी. वैद्य मराठी शाळेत विविध कार्यक्रम

दिनांक: ४ मे, २०१७ 

बालरंजन च्या तायांनी ई-लर्निंग पी. जी. वैद्य मराठी शाळेत विविध कार्यक्रम आणि खेळ मुलांकडून करून घेतले. 

ई-लर्निंग पी. जी. वैद्य मराठी शाळेत विविध कार्यक्रम ई-लर्निंग पी. जी. वैद्य मराठी शाळेत विविध कार्यक्रम ई-लर्निंग पी. जी. वैद्य मराठी शाळेत विविध कार्यक्रम