उन्हाळ्याची मज्जा – कथाकथन आणि रसपान

दिनांक: १३ मे, २०१६

भारती निवास सोसायटीतील बालरंजन केंद्रात मुलांनी गोष्टी ऐकण्याचा आणि रसपानाचा आनंद घेतला.

सौ.शुभदा केसकर यांनी मुलांना ‘वाट चुकलेली मधमाशी’, ‘पारणे’ व ‘त्सुनामी’ या गोष्टी सांगितल्या.

लाकडी चरकावर उसापासून रस कसा काढतात हे मुलांनी प्रत्यक्ष पाहिले आणि गोड रसाचा आस्वाद घेतला. ‘कचरा करायचा नाही’ हे ब्रीद मुलांनी यावेळी पाळले. प्लास्टिक अथवा थर्मोकोलचा ग्लास न वापरता ३५० मुलांनी घरून स्टीलचा ग्लास आणून त्यात रस प्यायला व पर्यावरण रक्षणाला हातभार लावला.

यावेळी बालरंजन केंद्राच्या संचालिका सौ.माधुरी सहस्रबुद्धे उपस्थित होत्या.

बालरंजन-केंद्रातली-मुले-रसपानाचा-आनंद-घेताना

बालरंजन-केंद्रातली-मुले-रसपानाचा-आनंद-घेताना

सौ.-शुभदा-केसकर-बालरंजन-केंद्रात-कथा-कथन-करताना

सौ.-शुभदा-केसकर-बालरंजन-केंद्रात-कथा-कथन-करताना