हनुमान टेकडीवर Seeds Plantation

दिनांक: १८ जून, २०१६

बालरंजन केंद्राच्या मुलांनी हनुमान टेकडीवर seeds plantation केले.

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi - 1

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi – 1

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi - 2

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi – 2

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi - 3

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi – 3

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi - 4

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi – 4

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi - 5

Seeds Plantation on Hanuman Tekadi – 5