कै. दिवाकर स्मृती नाट्यछटा स्पर्धा

दिनांक: ७ ऑगस्ट, २०१६

कै. दिवाकर स्मृती नाट्यछटा स्पर्धेची प्राथमिक फेरी बालरंजन केंद्रात पार पडली.

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-परीक्षक-व-सेंट-क्रिस्पिंस-होम-मधील-प्रथमच-भाग-घेणाऱ्या-विद्यार्थिनी

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-परीक्षक-व-सेंट-क्रिस्पिंस-होम-मधील-प्रथमच-भाग-घेणाऱ्या-विद्यार्थिनी

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक-२

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक-3

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक-१

नाट्यछटा-स्पर्धेतील-स्पर्धक