कुमारनाट्य – C1123007

दिनांक: ११ जून, २०१६

(खगोल शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्या ‘अभयारण्य’ कादंबरीवर आधारित)
 
लेखन, दिग्दर्शन व सादरकर्त्या भैरवी पुरंदरे व ‘नाटकाची शाळा’ चे कलाकार यांनी ११ जून रोजी बालरंजन येथे सादर केले.
कुमारनाट्य - १

कुमारनाट्य – १

कुमारनाट्य - २

कुमारनाट्य – २

कुमारनाट्य - ३

कुमारनाट्य – ३

कुमारनाट्य - ४

कुमारनाट्य – ४

कुमारनाट्य - ५

कुमारनाट्य – ५