गुरुपौर्णिमा – गोष्टी गुरु शिष्यांच्या

दिनांक: १९ जुलै, २०१६

गोष्टींमधून संस्कार व बालविकास

गुरुपौर्णिमेनिमित्त मुलांना गुरु शिष्यांच्या गोष्टी लता ताई, किशोरी ताई, व सीमा ताई यांनी सांगितल्या.

गुरुपौर्णिमा - गोष्टी गुरु शिष्यांच्या

गुरुपौर्णिमा – गोष्टी गुरु शिष्यांच्या